سفارش تبلیغ
صبا
مدیر وبلاگ
 
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 324
بازدید دیروز : 793
کل بازدید : 347888
کل یادداشتها ها : 10249
خبر مایه


طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

مجموعه پدافند غیرعامل ( 1 ) با کد 1158 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه جامع امام حسین ( ع ) و فقط از میان برادران دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته پدافند غیرعامل می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل ( 1 ) که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دورهها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل ( 1 ) به همراهظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


ادامه مطلب...

  

مجموعه مدیریت بحران با کد 1157 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه جامع امام حسین ( ع ) و فقط از میان برادران دانشجو می پذیرد .این مجموعه شامل رشته مدیریت بحران می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت بحران که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها ونحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بحران به همراه ظرفیتهر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .

ادامه مطلب...

  


مجموعه دریانوردی با کد 1266 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس خودگردان و مجازی ویژه شاغلین دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته های حمل و نقل دریایی و بندر و کشتیرانی می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد دریانوردی که شامل معرفیکد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد دریانوردی به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


 رشته دریانوردی با کد 1266 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس خودگردان و مجازی ویژه شاغلین دانشجو می پذیرد . 

ادامه مطلب...

  


مجموعه مهندسی نقشه برداری با کد 1263 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتیروزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان ، مجازی ویژه شاغلین و غیرانتفاعی دانشجو می پذیرد . گرایش های اصلی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری شامل : گرایش های فتوگرامتری ، ژئودزی ، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامهلیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


 رشته مهندسی نقشه برداری با کد 1263 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان ، مجازی ویژه شاغلین و غیرانتفاعی دانشجو می پذیرد . 

ادامه مطلب...

  


مجموعه مدیریت در سوانح طبیعی با کد 1262 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ،شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته مدیریت در سوانح طبیعی می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعیکه شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامهلیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


 رشته مدیریت در سوانح طبیعی با کد 1262 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان دانشجو می پذیرد . 

ادامه مطلب...

  


مجموعه مهندسی شیمی با کد 1257 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتیروزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس خودگردان ، پیام نور ، مجازی ، مجازی ویژه شاغلین و غیرانتفاعی دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته مهندسی شیمی با گرایش های ترموسینتیک و کاتالیست ،  فرآیندهای جداسازی ، طراحی فرآیند ، مدل سازی ، شبیه سازی و کنترل ، محیط زیست ، فرآوری و انتقال گاز ، صنایع پتروشیمی ، صنایع غذایی ، صنایع شیمی معدنی ، نانوفناوری ، پلیمر ، پدیده های انتقال ، زیست پزشکی ( بیومدیکال ) و رشته مهندسی تسلیحات می باشد . ظرفیت رشته مهندسی شیمی در کنکور کارشناسی ارشد 95 – 96 به شرح زیر بوده است :

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در کنکور 95 - 96

روزانه

نوبت دوم ( شبانه )

پیام نور

غیرانتفاعی

پردیس خودگردان

1094 نفر

403 نفر

710 نفر

338 نفر

270 نفر

 
در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به همراه ظرفیت هر کدام را که ازدفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


 در کنکور 95 مجموع ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 2815 نفر بوده است 

ادامه مطلب...

  


مجموعه علوم کامپیوتر با کد 1209 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی ،  پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته های علوم کامپیوتر با گرایش های محاسبات علمی ، نظریه محاسبه ، سیستم های کامپیوتری و سیستم های هوشمند و علوم تصمیم و مهندسی دانش می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


 رشته علوم کامپیوتر با کد 1209 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی دانشجو می پذیرد . 

ادامه مطلب...

  


مجموعه آمار با کد 1207 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ،پیام نور ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته های آمار ریاضی ، بیم سنجی و آمار اجتماعی و اقتصادی می باشد . ظرفیت رشته آمار در کنکور کارشناسی ارشد 95 – 96 به شرح زیر بوده است :

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد آمار در کنکور 95 - 96

روزانه

نوبت دوم ( شبانه )

پیام نور

غیرانتفاعی

پردیس خودگردان

533 نفر

195 نفر

750 نفر

100 نفر

78 نفر

 
در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد آمار که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد آمار به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


 در کنکور 95 مجموع ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد آمار 1656 نفر بوده است 

ادامه مطلب...

  

مجموعه زبان و ادبیات فارسی با کد 1101 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه (نوبت دوم ) ، پردیس خودگردان ، پیام نور و غیرانتفاعی دانشجو می پذیرد . گرایش های اصلی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شامل : ادبیات کودک و نوجوان ، ادبیات پایداری ، ادبیات تطبیقی ، ادبیات عامه ، آموزش زبان فارسی ، ادبیات روایی و ویرایش و نگارش می باشد . ظرفیت رشته زبان و ادبیات فارسی در کنکور کارشناسی ارشد 95 – 96 به شرح زیر بوده است :

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد ادبیات فارسی در کنکور 95 - 96

روزانه

نوبت دوم ( شبانه )

پیام نور

غیرانتفاعی

پردیس خودگردان

920 نفر

361 نفر

12197 نفر

260 نفر

165 نفر

 
در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامهلیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


 در کنکور 95 مجموع ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 13943 نفر بوده است 

ادامه مطلب...

  

مجموعه فوتونیک با کد 1205در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس های خودگردان دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته فوتونیک گرایش فیزیک ، مخابرات و الکترونیک ، رشته مهندسی الکترواپتیک می باشد .

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد فوتونیک که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد فوتونیک به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .


 رشته فوتونیک با کد 1205 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس های خودگردان دانشجو می پذیرد . 
  
طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ