قرمز سبز آبي خاکستري
جستجوي دانش، برتر از عبادت است .خداوند فرموده است : «از ميان بندگان خداوند، تنها دانايان از خدا بيم دارند» . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت