پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  هوشيارانه بهترين راه ها را براي: زندگي
انسان اجتماعي با انسان هاي ديگر، تفاوت اساسي دارد: زيرا که توانسته الگوها و: معيارهاي مورد پسند اجتماع را کشف، و خود را با آن تطبيق دهد. لذا براحتي ميتواند در اجتماع ظاهر شود، ديگران هم از وجود او خوشحال مي شوند. انسان جنگلي هم همينطور است! وي با هوشياري زياد، قوانين جنگل را کشف کرده.
  حاج آقاست
اين بيانگر نگاه جامعه است رويكردي كه به هر قشري دارد هر گروه و جريان و تفكّري ما توقّع نداريم نخبگان‌مان خطا كنند مسئولين‌مان را جور ديگري مي‌بينيم متفاوت درباره آن‌ها مي‌انديشيم مي‌پسنديم كه نمونه باشند
  موضوعات مهم براي ايرانيان!!!!!
خيانت بزرگي است که در چنين شرايط بحراني رئيس جمهور کشورمان به توانمندي موشکي کشور حمله کند! و همزمان با سخنان رئيس جمهور آمريکا و فرانسه بر عليه توانمندي موشکي ايران، برخي روزنامه هاي داخلي! از مذاکره و معامله بر روي موشکهاي استراتژيک کشورمان بنويسند
  فرار به سوي خدا
انسان از چه چيزي بايد به سوي خدا بگريزد؟ از آيه 50 سوره ذاريات به دست مي آيد که از همه چيز بايد گريخت؛ زيرا مي فرمايد: ففروا الي الله؛ پس به سوي خدا بگريزيد! جهت گريز و مقصد و مقصود گريز و فرار را گفته است، اما از چه بايد بگريزيم را نفرموده است تا معلوم دارد که گريز بايد از همه چيز باشد.
  منافقين در روزنامه جامعه فردا
پس از افتضاح برجام، در حالي که حسن روحاني، مذاکره مجدد با کدخدا را ديوانگي مي خواند، اما کودنها و منافقين غربزده، پس از پيروزي جبهه مقاومت، به نمايندگي از آمريکا، رژيم صهيونيستي و سعودي در روزنامه هاي که اسم ايراني دارند!، به نفع جبهه استکبار، از مذاکره و مصالحه بر روي قدرت بازدارندگي موشکي کشور با آمريکا سخن مي گويند!
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003