مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 تا ساعت 24 روز پنج شنبه 28 تیر ماه تمدید شد .


 

امیررضا شاهانی گفت : مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 97 این دانشگاه قرار بود ساعت 24 امروز 21 تیرماه پایان یابد که این مهلت به مدت یک هفته تمدید شد .

وی با اشاره به استقبال داوطلبان برای انتخاب رشته در دانشگاه آزاد گفت : تاکنون بیش از 100 هزار نفر انتخاب رشته خود را تکمیل کرده اند .

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با بیان اینکه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سایت این مرکز منتشر شده است ، افزود : داوطلبان برای انتخاب رشته باید به نشانی www.azmoon.org  مراجعه کنند .

شاهانی خاطرنشان کرد : هر داوطلب می تواند 100 کدرشته محل را انتخاب کند .

وی گفت : تعداد رشته محل‌ های دوره کارشناسی ارشد سال جاری این دانشگاه 6 هزار و 919 کد رشته محل است .


منبع : مهر